logga

Styrelsen för Värmlands FB:

Ordförande : Bo Eriksson 070-587 00 35 E-post
Viceordförande: Mikael Sätterlund 0570-159 83 E-post
Kassör: Britta Eriksson 070-682 17 71 E-post
Sekreterare: Arvid Romanov 073-839 07 71 E-post
Ledamot: Torgny Ståhlberg 070-256 27 32  
Ledamot: Jan Bergström 070-270 01 40 E-post

Organisationsnummer: 802512-3061

Klubbens Plusgiro: 873782-7

Medlemsavgift 2019:
Senior 200 kr
Junior 100 kr
Cub 50 kr
Stödavgift 50 kr

Klubbinfo |Vägbeskrivning|Tävlingar|Nyheter|Galleri|Länkar|Tapeter
Till startsidan